Κατέβασε το βιβλίο

Στο πρώτο κεφάλαιο θα συζητήσουμε για την έννοια του προγραμματισμού, η οποία όπως θα αποδειχθεί δεν είναι καινούρια καθώς, είτε το αντιλαμβανόμαστε είτε όχι, υπάρχει στην ζωή μας! Στο κεφάλαιο 2 θα μάθετε πώς να εγκαταστήσετε το MSKodu και θα παίξετε τα πρώτα παιχνίδια σας! Στο κεφάλαιο 3 ξεκινάτε από τόσο νωρίς να φτιάχνετε τα δικά σας παιχνίδια. Στο κεφάλαιο 4 θα μάθετε να δημιουργείτε τους δικούς σας εντυπωσιακούς. Στα κεφάλαια 5, 6 και 7 θα μελετήσουμε πως δημιουργούμε αντικείμενα, πως προγραμματίζουμε τη συμπεριφορά τους, πως τους επιτρέπουμε να αλληλεπιδρούν με τον χρήστη, με άλλα αντικείμενα και τον κόσμο του παιχνιδιού μας. Στο κεφάλαιο 8 θα σας δείξουμε πως τα παιχνίδια σας μπορούν να αποκτήσουν στοιχεία όπως ζωές, σκορ, χρόνο, ενέργεια. Στο κεφάλαιο 9 θα συζητήσουμε κάποιες πιο σύνθετες προγραμματιστικές τεχνικές ώστε τα παιχνίδια σας να γίνουν πιο αληθοφανή! Στο κεφάλαιο 10, θα κάνουμε ένα μικρό διάλλειμα και θα σας παρουσιάσουμε βασικές αρχές της μηχανικής παιχνιδιών, δηλαδή των σχεδιαστικών επιλογών που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ώστε να δημιουργούμε προκλητικά παιχνίδια. Τέλος, στα κεφάλαια 11 και 12 θα εφαρμόσουμε όλες τις γνώσεις των προηγουμένων κεφαλαίων για να δημιουργήσουμε μαζί 2 ολοκληρωμένα παιχνίδια. Θυμηθείτε ότι ο μόνος περιορισμός στον προγραμματισμό είναι η φαντασία σας!
koduplay.pdf(19MB)koduplayLITE.pdf(11ΜΒ)koduplay.docx (108MB)koduplay.doc(113MB)examples.zip(2MB)

Τα κεφάλαια

Κεφάλαιο 1 .pdf

Προγραμματισμός και MS Kodu
Σκοπός του βιβλίου, Πρόγραμμα και προγραμματισμός, Πως επικοινωνούμε με τους υπολογιστές; Γιατί να μάθω προγραμματισμό; Προγραμματισμός και παιχνίδια, Kodu και προγραμματισμός

Κεφάλαιο 2 .pdf | .zip

Εγκατάσταση
Καλώς ήλθες στον κόσμο του MSKodu! Εγκατάσταση, Ρυθμίσεις Kodu Game Lab, Παίζοντας τα πρώτα μου παιχνίδια

Κεφάλαιο 3 .pdf | .doc | .zip

Το πρώτο παιχνίδι
Δημιουργώ το Πρώτο μου Παιχνίδι, Γεγονοστραφής /Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, Ο Κόσμος, τα Αντικείμενα και οι Συμπεριφορές, Το Παιχνίδι που θα δημιουργήσουμε, Πρώτα ας το σκεφτούμε, Δημιουργώ τον Κόσμο, Δημιουργώ τα Αντικείμενα, Δίνω Συμπεριφορές στα Αντικείμενα

Κεφάλαιο 4 .pdf | .zip

Δημιουργία Κόσμων
Δημιουργία κόσμων, Τα εργαλεία για τη δημιουργία κόσμων, Βούρτσα Εδάφους (Ground Brush), Λόφοι και Κοιλάδες (Up/Down), Λείανση Εδάφους (Flatten), Σκλήρυνση Επιφάνειας (Roughen), Εργαλείο Νερού (Water tool), Χειρίζομαι την κάμερα για να δημιουργήσω τις πίστες, Δημιουργώ πίστες παιχνιδιών, Επικίνδυνες διαδρομές, Αγώνες ταχύτητας, Κάστρα και πολιορκητές, Το σπίτι του Kodu

Κεφάλαιο 5 .pdf | .zip

Τα αντικείμενα συμπεριφέρονται
Συμπεριφορές: όταν (γεγονός), κάνε (ενέργεια), Aλληλεπίδραση με το χρήστη, Ο αισθητήρας: Πληκτρολόγιο (Keyboard), Ο αισθητήρας Ποντίκι (Mouse), Ο αισθητήρας Χειριστήριο (Gamepad), Ενέργεια Κινούμαι (Move), Δημιουργώντας Μονοπάτια (Path), Ενέργεια Πηδάω (Jump), Ενέργεια Στρίβω (Turn), Ενέργεια Πυροβολώ (Shoot), Όλα Εκτελούνται Παράλληλα!

Κεφάλαιο 6 .pdf | .zip

Τα αντικείμενα αλληλεπιδρούν
Αντικείμενα, Ιδιότητες αντικειμένων, κατανοώ τον κόσμο μου, Ο αισθητήρας Βλέπω (See), Ο αισθήτηρας Ακούω (Hear), Ο αισθητήρας Πέφτω Πάνω (Bump), Ο αισθητήρας Πετυχαίνω (Shot Hit), Ο αισθητήρας Έχω (Got), Ο αισθητήρας Κουβαλιέμαι (Ηeld Βy), Ενέργεια Τρώω (Eat), Ενέργεια Εξαφανίζω (Vanish), Ενέργεια Εκτινάζω (Launch), Ενέργεια Αρπάζω (Grab)

Κεφάλαιο 7 .pdf | .zip

Τα αντικείμενα αντιλαμβάνονται
Ο κόσμος, οι ιδιότητες του κόσμου, Οι αισθητήρες του MSKodu: O kodu στην γη και στη θάλασσα, Ο αισθητήρας Είμαι σε έδαφος (on land), Ο αισθητήρας Είμαι σε νερό (on water), Η ενέργεια Eξέφρασε(Express), Η ενέργεια Πες (say), Η ενέργεια Χρωμάτισε (color), Η ενέργεια Παίξε (play), Η ενέργεια Σταμάτα (Quiet), Ενέργειες που αφορούν την Κάμερα

Κεφάλαιο 8 .pdf | .zip

Μεταβλητές
Εισαγωγή στις μεταβλητές, Η μεταβλητή και η σημασία της στα προγράμματα, Σκορ (Score), Υγεία (Health), Χρόνος (Time), Χρονόμετρο, Ζωές

Κεφάλαιο 9 .pdf | .zip

Δυναμική αλλαγή συμπεριφοράς
Δυναμική συμπεριφορά, Αλλαγή Σελίδας (Switch Page), Κατασκευή κλώνων (Creatables), Αρχέτυπα αντικείμενα, Συνδυαστικό παράδειγμα με αλλαγή σελίδας και αρχέτυπα αντικείμενα

Κεφάλαιο 10 .pdf

Μηχανική Παιχνιδιών
Σχεδιάζω τα παιχνίδια μου, Μηχανική παιχνιδιών, Επιτεύγματα, Κανόνες, Επιβραβεύσεις, Βαθμολογία, Δράση, Ανακάλυψη, Εξέλιξη, Τύχη, Χρονικά όρια, Επίπεδα δυσκολίας, Τιμωρία

Κεφάλαιο 11 .pdf | .zip

Απελευθέρωσε τους φίλους σου
Οι φίλοι του Τομ είναι φυλακισμένοι και αγωνιούν για την απελευθέρωσή τους. Ένας λαβύρινθος με πολλά εμπόδια και δυσκολίες τους χωρίζουν. Ο Τομ ξεκινώντας από την μία πλευρά του λαβύρινθου θα πρέπει να βρει τον κατάλληλο δρόμο που θα τον οδηγήσει στη άλλη άκρη της πίστας που βρίσκονται φυλακισμένοι οι φίλοι του.

Κεφάλαιο 12 .pdf | .zip

Σώστε τη Kodula :-)
Πιάσανε τη φίλη του Kodu!! Στο παιχνίδι που θα σχεδιάσουμε θα πρέπει ο Kodu να περάσει από μια σειρά δοκιμασιών για να σώσει τη φίλη του, τη Kodula! Η πρώτη πρόκληση αφορά έναν αγώνα ταχύτητας. Αν ο χρήστης ξεφύγει από τον μαύρο Μηχανάκια στον αγώνα, τότε θα πρέπει να πάρει τη Μπάλα από το κλουβί και να την πετάξει στο κάστρο μπροστά από την Kodula για να την ελευθερώσει.